ТРЕВА

Трева, или повеќе технички graminoids, обично се тревни растенија со тесни лисја кои растат од основата. Тие вклучуваат "вистинска трева", на семејството Poaceae, (исто така наречени Gramineae), како и трската (Juncaceae). Вистинската трева вклучува и житарки, бамбус, тревници и тревни површини. Тревата вклучуваат многу диви мочуришни и тревни растенија, а некои се одгледуваат како што се водени костени (Eleocharis dulcis) и папирус трева (Cyperus папирус).