ТРЕСЕТ

Тресет е акумулација на делумно распадната вегетација или органска материја која е уникатна за природната околина наречена тресетна земја. Екосистемот на тресетната земја го содржи најефикасниот јаглерод на планетата кој тоне, бидејќи растенијата од тресетна земја го превземаат јаглеродот кој е природно ослободен од тресетот, така се одржува рамнотежа.

Тресет е прогласен како важен извор на гориво во одредени делови на светот. По волумен, има околу 4 трилиони m³ на тресет во светот и опфаќа вкупно околу 2% од глобалната површина (околу 3 милиони км²), кои содржат околу 8 милијарди тераџули произведена енергија.