ТЕЧНИ ЃУБРИВА

Благодарение на нивната моќна ефикасност, ја подобруваат метаболичката активности на растението и квалитативните параметри на производство, подобрување и зголемување на апсорпција на хранливи материи, со цел да се оптимизира употребата на традиционалните ѓубрива, стимулирање на многу ензимски системи и зголемување на толеранцијата на абиотски стресови (вода, солена вода и топлински стресови).