ГРАШОК

Грашок се мали сферични семиња кој припаѓа на семенската група Pisum Sativum. Грашокот е годишно растение, со животен циклус од една година. Тоа е одлична сезонска култура која се одгледува во многу делови од светот. Садењето може да се случи од зимата кон почетокот на летото во зависност од локацијата.